Bluetooth Headset BH 703 - 4. Information om batteri

background image

4. Information om batteri

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att
ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas.
Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det
tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och
avsedda för enheten. Om du använder en icke godkänd laddare kan det medföra
risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn
visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte
ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema
temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med
för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är
särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade
batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

Viktigt! Batteriets tal- och passningstider är bara uppskattningar och
beror på vilken mobilenhet som används, vilka funktioner som används,
batteriets ålder och tillstånd, vilka temperaturer batteriet utsätts för och
många andra faktorer. Den tid enheten används för samtal påverkar
passningstiden. På samma sätt påverkas samtalstiden av hur länge
enheten är påslagen och i passningsläge.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

18