Bluetooth Headset BH 703 - Samtal

background image

Samtal

Om du vill ringa ett samtal när headsetet är anslutet till
den mobila enheten använder du enheten på vanligt sätt.
Den blå indikatorn blinkar under samtalet.

Om du vill ringa upp det sista uppringda numret igen (om den mobila
enheten har stöd för funktionen med headsetet) trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen.

Aktivera röstuppringning (om enheten kan använda funktionen med
headsetet), håller du flerfunktionsknappen intryckt i 2 till 3 sekunder i
passningsläge tills den mobila enheten börjar röstuppringningen. Fortsätt
sedan enligt anvisningarna i enhetens handbok.

När telefonen ringer blinkar indikatorlampan snabbt med blått ljus och en
ringsignal hörs i headsetet. Om du vill besvara samtalet trycker du på
flerfunktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.
Om du vill avvisa samtalet trycker du två gånger på flerfunktionsknappen
eller använder knapparna på den mobila enheten.

background image

A n v ä n d n i n g

15

Om du vill avsluta samtalet trycker du på flerfunktionsknappen eller
använder knapparna på den mobila enheten.

Om du vill parkera ett samtal (eller återta samtalet) håller du
flerfunktionsknappen intryckt.

Om du vill besvara ett väntande samtal och parkera det pågående
samtalet, håller du flerfunktionsknappen intryckt. Om du vill besvara ett
väntande samtal och avsluta det pågående samtalet, trycker du kort på
flerfunktionsknappen. Om du vill växla mellan det aktiva och det
parkerade samtalet, håller du flerfunktionsknappen intryckt i 2 till 3
sekunder. Om du vill avsluta det aktiva samtalet och göra det parkerade
samtalet aktivt, trycker du kort på flerfunktionsknappen. För att kunna
använda de här funktionerna måste den mobila enheten ha stöd för
profilen Bluetooth Hands-Free 1.5, och dessutom måste samtal väntar
(nättjänst) vara aktiverat i enheten.