Bluetooth Headset BH 703 - Sätta på headsetet

background image

Sätta på headsetet

Headsetet har en öronbygel.

Om du vill använda headsetet utan öronbygel sätter du försiktigt in
hörtelefonen i örat (1) och riktar det mot munnen.

Om du vill använda headsetet med öronbygeln sätter du in öronbygeln i
den lilla öppningen på headsetets baksida (2). Om du vill ha headsetet på

1

2

background image

A n v ä n d n i n g

13

höger öra, roterar du öronbygeln så att bygeln är till höger om Nokia-
logotypen. Dra öronbygeln över örat (3) och ställ in rätt längd genom att
trycka eller dra i öronbygeln. Tryck försiktigt in hörtelefonen i örat och
placera headsetet så att det pekar mot munnen (4).

Om du vill ha headsetet på vänster öra, roterar du öronbygeln så att öglan
är till vänster om Nokia-logotypen (5).

Om du vill koppla bort öronbygeln drar du försiktigt bort den från
headsetet.

1

2

3

4

5

background image

A n v ä n d n i n g

14