Bluetooth Headset BH 703 - Rensa hopkopplingar eller återställa headsetet

background image

Rensa hopkopplingar eller återställa headsetet

Om du vill radera alla hopkopplingsinställningar från headsetet när
headsetet är på, håller du flerfunktionsknappen intryckt och drar fingret
tre gånger mot flerfunktionsknappen på det beröringskänsliga området.
Indikatorn växlar två gånger mellan rött, grönt och blått. Efter att
inställningarna är raderade går headsetet in i ihopkopplingsläge under ca
5 minuter (indikatorlampan blinkar snabbt med blått ljus).

Om headsetet slutar fungera trots att det är laddat och du vill återställa
det sätter du in headsetet i laddaren och håller samtidigt
flerfunktionsknappen intryckt. Återställningen raderar inte
hopkopplingsinställningarna.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i

17