Bluetooth Headset BH 703 - Slå på och stänga av headsetet

background image

Slå på och stänga av headsetet

När du vill slå på headsetet håller du flerfunktionsknappen intryckt tills
headsetet avger en ljudsignal och indikatorn börjar lysa. När headsetet
kan anslutas till en hopkopplad enhet blinkar indikatorlampan långsamt
med grönt sken. När headsetet är anslutet till en hopkopplad enhet och är
klart att användas blinkar indikatorlampan långsamt med blått sken. Om
headsetet inte har kopplats ihop med någon enhet går det automatiskt in
i ihopkopplingsläge (se Koppla ihop headsetet med andra enheter,
sidan 9).

När du vill stänga av headsetet håller du flerfunktionsknappen intryckt i
minst fyra sekunder tills headsetet avger en pipsignal och
indikatorlampan blir röd. Om headsetet inte ansluts till en hopkopplad
enhet inom ca 30 minuter stängs det av automatiskt.