Bluetooth Headset BH 703 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Innan du laddar batteriet läser du "Information om batteri" på sidan 17.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till kontakten för

laddaren på headsetet. Indikatorn lyser
rött under laddningen. Det kan ta upp till
en timme att ladda batteriet helt med
laddaren AC-6 eller DC-6.

3. När batteriet är helt laddat lyser

indikatorlampan med grönt sken. Koppla bort laddaren från headsetet
och nätuttaget.

Du kan även ladda batteriet via USB-porten på en kompatibel dator med
Nokia anslutningskabel CA-101 (säljs separat). Anslut ena änden av
kabeln till laddarkontakten och den andra änden till USB-porten på
datorn.

När batteriet är fulladdat har du ca 6 timmars samtalstid eller upp till 160
timmar i passningsläge.

När batteriet är nästan urladdat avger headsetet en ljudsignal med jämna
mellanrum och indikatorn börjar blinka långsamt med rött ljus.

background image

K o m m a i g å n g

9