Bluetooth Headset BH 703 - Återansluta headsetet

background image

Återansluta headsetet

Om du vill ansluta headsetet till den ihopkopplade mobila enheten
manuellt slår du på headsetet och gör anslutningen på enhetens
Bluetooth-meny eller håller flerfunktionsknappen intryckt tills du hör ett
kort pip.

background image

K o m m a i g å n g

11

Du kanske kan ställa in den mobila enheten så att headsetet ansluter till
den automatiskt. Om du vill aktivera funktionen på en Nokia-enhet ändrar
du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.