Bluetooth Headset BH 703 - 1. Inledning

background image

1. Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet BH-703 kan du ringa och ta emot samtal
när du är ute och rör på dig. Du kan använda headsetet med kompatibla
enheter som stöder trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även användarhandboken till den mobila enheten som du
ansluter till headsetet. Den innehåller viktig information om säkerhet och
underhåll. Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats
efter ytterligare information om din Nokia-produkt.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för
småbarn.