Bluetooth Headset BH 703 - Innhold

background image

Innhold

1. Innledning ............................ 5

Trådløs Bluetooth-teknologi............... 5

2. Komme i gang ...................... 7

Oversikt..................................................... 7
Ladere........................................................ 7
Lade batteriet.......................................... 8
Slå headsettet på eller av.................... 9
Sammenkoble headsettet .................... 9

Koble fra headsettet ....................... 10
Koble til headsettet igjen.............. 10

Feilsøking............................................... 11

3. Grunnleggende bruk .......... 12

Bytte øreplugg ..................................... 12
Plassere headsettet på øret.............. 12
Bære headsettet i remmen............... 14
Anrop ...................................................... 14
Justere volumet på headsettet........ 15
Slå mikrofonen av eller på................ 15
Overføre samtalen mellom
headsettet og mobilenheten............ 16
Slette sammenkoblinger
eller tilbakestille headsettet ............ 16

4. Batteriinformasjon ............. 17

Stell og vedlikehold ............... 18

background image

I n n l e d n i n g

5