Bluetooth Headset BH 703 - Slette sammenkoblinger eller tilbakestille headsettet

background image

Slette sammenkoblinger eller tilbakestille

headsettet

Du sletter alle sammenkoblingsinnstillingene fra headsettet når
headsettet er på ved å holde inne flerfunksjonstasten mens du drar
fingeren tre ganger over det berøringsfølsomme området i retning
flerfunksjonstasten. Indikatorlampen blinker rødt, grønt og blått to
ganger. Når innstillingene er slettet, går headsettet i
sammenkoblingsmodus i ca. 5 minutter (indikatorlampen blinker blått i
raskt tempo).

Du kan tilbakestille headsettet hvis det slutter å fungere selv om det er
ladet opp. Koble laderen til headsettet mens du holder inne
flerfunksjonstasten. Innstillingene for sammenkoblinger slettes ikke ved
tilbakestilling.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

17