Bluetooth Headset BH 703 - Plassere headsettet på øret

background image

Plassere headsettet på øret

Headsettet leveres med en ørekrok.

Hvis du skal bruke headsettet uten ørekroken, skyver du ørepluggen
forsiktig inn i øret (1) slik at headsettet peker mot munnen.

Hvis du skal bruke headsettet med ørekroken, plasserer du ørekroken i den
lille åpningen på baksiden av headsettet (2). Hvis du vil bruke headsettet

1

2

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

13

på høyre øre, roterer du ørekroken slik at kroken er til høyre for Nokia-
logoen. Plasser ørekroken over øret (3), og skyv eller dra ørekroken for å
justere lengden. Skyv ørepluggen forsiktig inn i øret, og still inn
headsettet slik at det peker mot munnen (4).

Hvis du vil bruke headsettet på venstre øre, roterer du ørekroken slik at
kroken er til venstre for logoen (5)).

Du tar av ørekroken ved å trekke den forsiktig løs fra headsettet.

1

2

3

4

5

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

14