Bluetooth Headset BH 703 - Koble fra headsettet

background image

Koble fra headsettet

Du kobler headsettet fra mobilenheten ved å slå det av eller koble det fra i
Bluetooth-menyen på enheten.

Du trenger ikke å slette sammenkoblingen til headsettet for å koble det
fra.