Bluetooth Headset BH 703 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Kontroller at mobilenheten er slått på.

2. Hvis du vil sammenkoble headsettet og det ikke har vært

sammenkoblet med en enhet tidligere, slår du det på. Headsettet går
til sammenkoblingsmodus, og indikatorlampen blinker blått i raskt
tempo.

Hvis du vil sammenkoble headsettet og det har vært sammenkoblet
med en annen enhet tidligere, forsikrer du deg om at headsettet er
slått av og holder inne flerfunksjonstasten til indikatorlampen
begynner å blinke blått i raskt tempo.

background image

K o m m e i g a n g

10

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten, og angi at den skal

søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i
brukerhåndboken for enheten.

4. Velg headsettet (Nokia BH-703) fra listen over enhetene som er

funnet.

5. Tast inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet og enheten og

opprette en kobling mellom dem, hvis enheten ber deg om det. For
enkelte mobilenheter må tilkoblingen gjøres separat etter at
sammenkoblingen er utført. Du finner mer informasjon i
brukerhåndboken for enheten. Sammenkoblingen av headsettet og
enheten trenger du bare gjøre én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises headsettet i menyen på
mobilenheten der du kan se de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.