Bluetooth Headset BH 703 - Ladere

background image

Ladere

Headsettet er beregnet for bruk med ladere av typen AC-6 og DC-6.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette
ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og
garanti og kan være farlig.

1

2

3

6

7

5

1

4

background image

K o m m e i g a n g

8

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.