Bluetooth Headset BH 703 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les nøye gjennom Batteriinformasjon på side 17 før du lader batteriet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til laderkontakten.

Indikatorlampen lyser rødt under lading.
Det kan ta opptil 1 time å lade batteriet
helt opp med AC-6- eller DC-6-laderen.

3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser

indikatorlampen grønt. Koble laderen fra
headsettet og stikkontakten.

Batteriet kan også lades opp via USB-porten på en kompatibel PC ved
hjelp av Nokia-tilkoblingskabel CA-101 (selges separat). Koble den ene
enden av kabelen til laderkontakten og den andre enden til USB-porten på
PC-en.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 6 timer taletid eller opptil 160
timer standby-tid.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet en gang i minuttet
og indikatorlampen blinker rødt.

background image

K o m m e i g a n g

9