Bluetooth Headset BH 703 - 1. Innledning

background image

1. Innledning

Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-703 kan du ringe og motta samtaler
når du er på farten. Du kan bruke headsettet med kompatible enheter som
støtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les
også brukerhåndboken for mobilenheten som du kobler til headsettet. Der
finner du viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Du kan finne
mer informasjon knyttet til Nokia-produktet, på www.nokia.com/support
eller det lokale Nokia-webområdet.

Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for
små barn.