Bluetooth Headset BH 703 - Koppelingen wissen of de headset resetten

background image

Koppelingen wissen of de headset resetten

Als u alle koppelingsinstellingen van de headset wilt wissen, houdt u
terwijl het apparaat is ingeschakeld de multifunctietoets ingedrukt en
beweegt u uw vinger drie keer over het aanraakgevoelige gebied in de
richting van de multifunctietoets. Het indicatorlampje licht dan tweemaal
om beurten rood, groen en blauw op. Nadat deze instellingen zijn gewist,
schakelt de headset gedurende circa 5 minuten over naar de
koppelingsstand (het indicatorlampje knippert snel blauw).

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

17

Als de headset niet meer functioneert terwijl deze toch volledig is
opgeladen, kunt u de headset resetten door de lader op de headset aan te
sluiten terwijl u de multifunctietoets ingedrukt houdt. Door op deze
manier te resetten worden de instellingen van de headset niet gewist.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

18