Bluetooth Headset BH 703 - Gesprekken

background image

Gesprekken

U kunt een gesprek tot stand brengen door het mobiele
apparaat op de gewone manier te gebruiken wanneer de
hoofdtelefoon met het apparaat is verbonden. Tijdens een
gesprek knippert het indicatorlampje blauw.

Als u het nummer dat u het laatst hebt gebeld opnieuw wilt kiezen (als de
telefoon nummerherhaling met de headset ondersteunt), drukt u
tweemaal op de multifunctionele toets.

Als uw apparaat spraakgestuurde nummerkeuze via de headset
ondersteunt, houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 tot 3 seconden
ingedrukt terwijl er geen gesprek actief is, totdat de spraakgestuurde
nummerkeuze op het mobiele apparaat begint en volgt u de instructies in
de gebruikershandleiding van het apparaat.

Als u een oproep ontvangt, knippert het indicatorlampje snel blauw en
hoort u in de headset een beltoon. U beantwoordt de oproep door op de
multifunctietoets te drukken of de toetsen van het mobiele apparaat te
gebruiken. U kunt de oproep weigeren door tweemaal op de

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

15

multifunctietoets te drukken of de toetsen van het mobiele apparaat te
gebruiken.

Wilt u het gesprek beëindigen, dan drukt u op de multifunctietoets of
gebruikt u de toetsen van het mobiele apparaat.

Houd de multifunctietoets ingedrukt om een gesprek in de wacht te
zetten of om terug te keren naar een gesprek dat in de wacht staat.

Wilt u een oproep in de wachtstand beantwoorden en het huidige gesprek
in de wacht zetten, dan houdt u de multifunctietoets ingedrukt. Als u een
oproep in de wachtstand wilt beantwoorden en het huidige gesprek
beëindigen, dan drukt u kort op de multifunctietoets. Wisselen tussen het
actieve gesprek en de oproep in de wachtstand doet u door de
multifunctietoets twee tot drie seconden ingedrukt te houden. U
beëindigt het actieve gesprek en maakt de oproep in de wachtstand actief
door kort op de multifunctietoets te drukken. Als u van deze functies wilt
kunnen gebruikmaken, moet uw mobiele apparaat Bluetooth Hands-Free
Profile 1.5 ondersteunen en moet wisselgesprek (netwerkservice) op het
apparaat zijn ingeschakeld.