Bluetooth Headset BH 703 - Een oproep doorschakelen tussen de headset en het mobiele apparaat

background image

Een oproep doorschakelen tussen de headset en

het mobiele apparaat

Als u een oproep van de headset naar een verbonden apparaat wilt
doorschakelen, houdt u de multifunctietoets circa 4 seconden
ingeschakeld (de headset wordt hiermee uitgeschakeld), of gebruikt u de
toetsen op het apparaat. Wilt u de oproep weer terugschakelen naar de
headset, dan schakelt u de headset weer in (en verbindt u deze weer met
het gekoppelde apparaat), of houdt u de multifunctietoets twee tot drie
seconden ingedrukt (als de headset is ingeschakeld).