Bluetooth Headset BH 703 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Als het u niet lukt om een verbinding tot stand te brengen tussen de
headset en het mobiele apparaat, doet u het volgende:

• Controleer of de headset is opgeladen, ingeschakeld en aan het

apparaat gekoppeld.

• Controleer op uw apparaat of de Bluetooth-functie actief is.

• Zorg dat de headset zich binnen 10 meter van het apparaat bevindt en

dat er zich geen obstakels tussen de headset en het apparaat bevinden,
zoals muren of elektronische apparatuur.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

12