Bluetooth Headset BH 703 - De headset opnieuw verbinden

background image

De headset opnieuw verbinden

Als u opnieuw een verbinding tot stand wilt brengen tussen de headset en
het gekoppelde mobiele apparaat, schakelt u de headset in en maakt u
vanuit het Bluetooth-menu van het apparaat verbinding, of drukt u op de
headset op de multifunctietoets totdat u een korte piep hoort.

U kunt uw apparaat wellicht zo instellen dat de headset er automatisch
verbinding mee maakt. In een Nokia-apparaat kunt u deze functie
activeren door de instellingen voor gekoppelde apparaten in het
Bluetooth-menu te wijzigen.