Bluetooth Headset BH 703 - De headset in- en uitschakelen

background image

De headset in- en uitschakelen

U kunt de headset inschakelen door de aan-uittoets ingedrukt te houden
totdat de headset een piepsignaal geeft en het indicatorlampje groen
oplicht. Het indicatorlampje knippert langzaam groen als de headset met
een gekoppeld apparaat kan worden verbonden. Wanneer de headset is
verbonden met een gekoppeld apparaat en klaar voor gebruik, knippert
het indicatorlampje langzaam blauw. Als de headset niet aan een
apparaat is gekoppeld, schakelt deze automatisch over naar de
koppelingsmodus (zie "De headset koppelen", pagina 9).

Als u de headset wilt uitschakelen, houdt u de multifunctietoets ten
minste 4 seconden ingedrukt, totdat de headset piept en het
indicatorlampje rood oplicht. Is de headset niet met een gekoppeld
apparaat verbonden, dan schakelt deze zichzelf na circa 30 minuten
automatisch uit.