Bluetooth Headset BH 703 - 4. Tietoa akuista

background image

4. Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä
irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja
purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän
laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitetulla Nokian hyväksymällä laturilla.
Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin
tai muita vaaratilanteita.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen
merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen
ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää.
Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa.
Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai
kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen
reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi
räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Tärkeää: Puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita ja vaihtelevat käytetyn
langattoman laitteen, käytettyjen toimintojen, akun iän ja kunnon, akun
käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden mukaan. Laitteen
käyttäminen puheluihin vaikuttaa myös laitteen valmiusaikaan.
Vastaavasti laitteen pitäminen päällä ja valmiustilassa vaikuttaa sen
puheaikaan.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

19