Bluetooth Headset BH 703 - Puhelut

background image

Puhelut

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan,
kun HF-laite on yhteydessä siihen. Sininen merkkivalo
vilkkuu puhelun aikana.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon (jos
langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitteen kanssa), paina
monitoiminäppäintä kaksi kertaa.

Jos langaton laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa ja haluat ottaa
äänivalinnan käyttöön eikä puhelua ole käynnissä, pidä
monitoiminäppäintä painettuna noin 2–3 sekunnin ajan, kunnes langaton
laite aloittaa äänivalinnan, ja toimi langattoman laitteen käyttöoppaassa
kuvatulla tavalla.

Kun saat puhelun, merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja kuulet
soittoäänen HF-laitteesta. Jos haluat vastata puheluun, paina
monitoiminäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä. Jos
haluat hylätä puhelun, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa tai käytä
langattoman laitteen näppäimiä.

background image

P e r u s k ä y t t ö

15

Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä
langattoman laitteen näppäimiä.

Jos haluat asettaa puhelun pitoon (tai palata pidossa olevaan puheluun),
pidä monitoiminäppäintä painettuna.

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa käynnissä olevan
puhelun pitoon, pidä monitoiminäppäintä painettuna. Jos haluat vastata
odottavaan puheluun ja lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina
monitoiminäppäintä lyhyesti. Jos haluat siirtyä aktiivisen ja pidossa
olevan puhelun välillä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 2–3
sekunnin ajan. Jos haluat lopettaa aktiivisen puhelun ja jatkaa pidossa
olevaa puhelua, paina monitoiminäppäintä lyhyesti. Jotta voisit käyttää
näitä toimintoja, langattoman laitteen on tuettava Bluetooth Hands-Free
Profile 1.5 -määritystä ja koputuspalvelun (verkkopalvelu) on oltava
käytössä laitteessa.