Bluetooth Headset BH 703 - Pariliitosten nollaaminen tai HF-laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Pariliitosten nollaaminen tai HF-laitteen

palauttaminen alkutilaan

Kun haluat nollata kaikki pariliitosasetukset HF-laitteesta silloin, kun HF-
laitteeseen on kytketty virta, pidä monitoiminäppäintä painettuna ja
siirrä sormeasi kolme kertaa kosketusherkällä alueella kohti
monitoiminäppäintä. Merkkivalo palaa vuorotellen kaksi kertaa
punaisena, vihreänä ja sinisenä. Kun asetukset on nollattu, HF-laite siirtyy
pariliitostilaan noin viideksi minuutiksi (merkkivalo vilkkuu nopeasti
sinisenä).

background image

P e r u s k ä y t t ö

17

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite
alkutilaansa kytkemällä siihen laturi ja pitämällä samalla
monitoiminäppäintä painettuna. Alkutilaan palauttaminen ei nollaa
pariliitosasetuksia.

background image

T i e t o a a k u i s t a

18