Bluetooth Headset BH 703 - Vianmääritys

background image

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja langattoman laitteen välille
ei onnistu, toimi seuraavasti:

• Varmista, että HF-laite on ladattu, siihen on kytketty virta ja se on

liitetty langattoman laitteen pariksi.

• Varmista, että langattoman laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.

• Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä langattomasta

laitteesta ja että HF-laitteen ja langattoman laitteen välissä ei ole
esteitä, kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.

background image

P e r u s k ä y t t ö

12