Bluetooth Headset BH 703 - HF-laitteen liittäminen pariksi

background image

HF-laitteen liittäminen pariksi

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta.

2. Jos et ole aiemmin liittänyt HF-laitetta toisen laitteen pariksi, kytke

HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy pariliitostilaan, ja merkkivalo
alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

background image

A l k u t o i m e t

10

Jos olet aiemmin liittänyt HF-laitteen jonkin laitteen pariksi, varmista,
että HF-laitteesta on katkaistu virta, ja pidä monitoiminäppäintä
painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa laitteessa ja aseta

laite etsimään Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet laitteen
käyttöoppaasta.

4. Valitse HF-laite (Nokia BH-703) löytyneiden laitteiden luettelosta.

5. Jos laite kysyy salasanaa, anna salasana 0000, jotta HF-laite liitetään

langattoman laitteen pariksi ja niiden välille muodostuu yhteys.
Joissakin langattomissa laitteissa yhteys on muodostettava erikseen
pariksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen
käyttöoppaassa. HF-laite ja langaton laite täytyy liittää pariksi vain
kerran.

Jos pariksi liittäminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee näkyviin
langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariksi liitetyt
Bluetooth-laitteet.