Bluetooth Headset BH 703 ohje

background image

Nokia Bluetooth-HF BH-703
Käyttöohje

9207482

1. painos / FI

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että HS-106W-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet
voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain
on kielletty ilman Nokian etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät vastaa
tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai
välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn
tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla
lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai
poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

background image

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9207482 / 1. painos / FI

background image

4