Bluetooth Headset BH 703 - Sletning af bindinger eller nulstilling af headsettet

background image

Sletning af bindinger eller nulstilling af

headsettet

Hvis du vil slette alle headsettets bindingsindstillinger, mens headsettet er
tændt, skal du holde flerfunktionstasten nede. Sæt fingeren på det
berøringsfølsomme område, og flyt den hen mod flerfunktionstasten tre
gange. Indikatoren blinker skiftevis rødt, grønt og blåt to gange. Når
indstillingerne er slettet, er headsettet i bindingstilstand i omkring fem
minutter (den blå indikator blinker hurtigt).

Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er opladet, og du vil
nulstille det, skal du sætte opladeren i headsettet, mens du holder
flerfunktionstasten nede. Nulstillingen berører ikke
bindingsindstillingerne.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

17