Bluetooth Headset BH 703 - Overførsel af opkald mellem headsettet og mobilenheden

background image

Overførsel af opkald mellem headsettet og

mobilenheden

Du kan overføre opkaldet fra headsettet til en forbundet enhed ved at
holde flerfunktionstasten nede i ca. fire sekunder (headsettet slukker)
eller ved at bruge tasterne på enheden. Du kan føre opkaldet tilbage til
headsettet ved at tænde for headsettet (og slutte det til den forbundne
enhed) eller holde flerfunktionstasten nede i ca. 2-3 sekunder (når
headsettet er tændt).