Bluetooth Headset BH 703 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes headsettet

Tænd headsettet ved at holde flerfunktionstasten nede, indtil headsettet
bipper, og indikatoren begynder at lyse. Når headsettet kan tilsluttes en
forbundet enhed, blinker indikatoren langsomt grønt. Når headsettet
tilsluttes en forbundet enhed, og det er klar til brug, blinker indikatoren
langsomt blåt. Hvis der ikke er oprettet en binding mellem headsettet og
en enhed, tændes headsettet automatisk i bindingstilstand (se Oprettelse
af en binding til headsettet på side 9).

Hvis du vil slukke headsettet, skal du holde flerfunktionstasten nede i
mindst fire sekunder, indtil headsettet bipper, og indikatoren lyser rødt.
Hvis headsettet ikke tilsluttes en forbundet enhed inden for ca. 30
minutter, slukker det automatisk.