Bluetooth Headset BH 703 - Fejlfinding

background image

Fejlfinding

Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem headsettet og mobilenheden,
skal du gøre følgende:

• Kontrollér, at headsettet er opladet, tændt, forbundet med og tilsluttet

enheden.

• Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden.

• Kontrollér, at headsettet befinder sig mindre end 10 meter fra

enheden, og at der ikke er nogen hindringer, f.eks. vægge, eller andre
elektroniske enheder mellem headsettet og enheden.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

12